PPJ Album Juliana

Back

Mama & Juli

Juli & Hajar


Izan & Juli


Norzi & Juli

Sehari selembar benang, Lama-lama jadi kain.Gadis kebun Teh


Suatu Ketika bila kaki dah lenguh.


Sumbangan : Juliana

No comments:

Versi Facebook